Program Operacyjny Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

 

Projekt "Dotacja na kapitał obrotowy dla BARWA SYSTEM SP. z o.o." został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania POPW.01.05.00. Dotacje na kapitał obrotowy.

 

Cel projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowany efekt: utrzymanie ciągłości działalności przedsiębiorstwa w okresie 07-09.2020 r. w obliczu trudności finansowych, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 307 497,36 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 307 497,36 zł