Dotacje UE

 

 

 

 

Projekt: Firma BARWA SYSTEM  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okładzin ściennych i sufitów podwieszanych (perforowanych w dowolnym kształcie lub pełnych) opartej na metodzie montażu napinanych wielkogabarytowych paneli na zunifikowanej konstrukcji nośnej”

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ, LATA 2014 – 2020

PODDZIAŁANIE 3.2.2. KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

 

 

 

Numer umowy

POIR.03.02.02-00-2022/20-00

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii, w wyniku której możliwe będzie rozpoczęcie produkcji okładzin ściennych i sufitów podwieszanych (perforowanych w dowolnym kształcie lub pełnych) opartej na metodzie montażu napinanych wielkogabarytowych paneli na zunifikowanej konstrukcji nośnej.

 

Efekt projektu:

Efektem projektu będzie wdrożenie innowacji o charakterze technologicznym, będącej wynikiem prac badawczo – rozwojowych,  dotyczącej sposobu produkcji okładzin ściennych i sufitów podwieszanych (perforowanych w dowolnym kształcie lub pełnych) opartej na metodzie montażu napinanych wielkogabarytowych paneli na zunifikowanej konstrukcji nośnej.

 

Wartość projektu: 5 165 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 3 000 000,00 zł

 


 

 

 

 

Projekt: Internacjonalizacja działalności „BARWA SYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach poddziałania : 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

 

Cel projektu:

Wzrost eksportu towarów i usług dzięki uzyskaniu Certyfikacji Produktowej, niezbędnej do zaistnienia na rynku Federacji Rosyjskiej, nawiązanie nowych kontaktów gospodarczych oraz zacieśnienie już posiadanych, promowanie produktów i marki.

 

Wartość projektu: 200 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 200 000,00 zł

 


 

 

 

 

Projekt: Internacjonalizacja działalności „BARWA SYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez udział w targach The Big5 w Dubaju 2020 w ramach poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020

 

 

Cel projektu:

Zwiększenie obecności Spółki na rynkach międzynarodowych, ze szczególnym naciskiem na rynki bliskowschodnie, nawiązanie nowych oraz zacieśnienie już posiadanych kontaktów gospodarczych, co przełoży się na zwiększenie wolumenu sprzedaży, a w efekcie przychodów Spółki. Ponadto zwiększy rozpoznawalność polskich produktów na międzynarodowym rynku budowlanym.

 

Planowany efekt:

 

Wartość projektu: 259 100,00 zł

Wartość dofinansowania: 155 460,00 zł

 


 

 

 

Projekt "Dotacja na kapitał obrotowy dla BARWA SYSTEM SP. z o.o." został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania POPW.01.05.00. Dotacje na kapitał obrotowy.

 

Cel projektu:

Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowany efekt: utrzymanie ciągłości działalności przedsiębiorstwa w okresie 07-09.2020 r. w obliczu trudności finansowych, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

 

Wartość projektu: 307 497,36 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 307 497,36 zł