Przegląd prywatności

Chcąc udogodnić Ci korzystanie z naszej strony, wykorzystujemy pliki cookie, które są umieszczane na Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie. Pliki te pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby i dzięki temu doskonalić funkcjonalności naszej witryny. Są one także wykorzystywane do dostarczania spersonalizowanych treści i reklam. Część z plików jest niezbędna do prawidłowego działania serwisu i jego funkcjonalności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookie, możesz łatwo zarządzać swoimi uprawnieniami, np. we własnej przeglądarce internetowej lub po wybraniu opcji Zarządzaj cookie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Dotacje UE

 

SHOW YOURSELF – IV edycja

 

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – IV edycja. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0002/19


CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 16 (w tym 15 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.12.2023r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań: 1. Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2. Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3. Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji; 4. Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągnięcie przez firmy KKK wymiernych korzyści Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się: - wprowadzenia na rynki zagraniczne/internacjonalizacja co najmniej 16 firm KKK w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r.; wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych, konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji; - wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udział w targach i misjach zagranicznych; - wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R, zawierania i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągnięcie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; - rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wydatki ogółem: 9.984.100,00 PLN


Wydatki Kwalifikowane: 9.984.100,00 PLN


Dofinansowanie: 7.068.380,00 PLN


SHOW YOURSELF – III edycja

 

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – III edycja. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18

 

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego od 31.08.2022r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań: 1. Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2. Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3. Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji; 4. Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągnięcie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; 5. Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się: - wprowadzenia na rynki zagraniczne/internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r; - wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych, konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji; - wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udział w targach i misjach zagranicznych; - wzmocnienie współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R, zawierania i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:


Wydatki ogółem: 9.846.000,00 PLN


Wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN


Dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN

 


 

 

Projekt: Firma BARWA SYSTEM  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okładzin ściennych i sufitów podwieszanych (perforowanych w dowolnym kształcie lub pełnych) opartej na metodzie montażu napinanych wielkogabarytowych paneli na zunifikowanej konstrukcji nośnej”

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ, LATA 2014 – 2020

PODDZIAŁANIE 3.2.2. KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

 

 

 

Numer umowy

POIR.03.02.02-00-2022/20-00

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii, w wyniku której możliwe będzie rozpoczęcie produkcji okładzin ściennych i sufitów podwieszanych (perforowanych w dowolnym kształcie lub pełnych) opartej na metodzie montażu napinanych wielkogabarytowych paneli na zunifikowanej konstrukcji nośnej.

 

Efekt projektu:

Efektem projektu będzie wdrożenie innowacji o charakterze technologicznym, będącej wynikiem prac badawczo – rozwojowych,  dotyczącej sposobu produkcji okładzin ściennych i sufitów podwieszanych (perforowanych w dowolnym kształcie lub pełnych) opartej na metodzie montażu napinanych wielkogabarytowych paneli na zunifikowanej konstrukcji nośnej.

 

Wartość projektu: 5 165 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 3 000 000,00 zł

 


 

 

 

 

Projekt: Internacjonalizacja działalności „BARWA SYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach poddziałania : 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

 

Cel projektu:

Wzrost eksportu towarów i usług dzięki uzyskaniu Certyfikacji Produktowej, niezbędnej do zaistnienia na rynku Federacji Rosyjskiej, nawiązanie nowych kontaktów gospodarczych oraz zacieśnienie już posiadanych, promowanie produktów i marki.

 

Wartość projektu: 200 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 200 000,00 zł

 


 

 

 

 

Projekt: Internacjonalizacja działalności „BARWA SYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez udział w targach The Big5 w Dubaju 2020 w ramach poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020

 

 

Cel projektu:

Zwiększenie obecności Spółki na rynkach międzynarodowych, ze szczególnym naciskiem na rynki bliskowschodnie, nawiązanie nowych oraz zacieśnienie już posiadanych kontaktów gospodarczych, co przełoży się na zwiększenie wolumenu sprzedaży, a w efekcie przychodów Spółki. Ponadto zwiększy rozpoznawalność polskich produktów na międzynarodowym rynku budowlanym.

 

Planowany efekt:

 

Wartość projektu: 259 100,00 zł

Wartość dofinansowania: 155 460,00 zł

 


 

 

 

Projekt "Dotacja na kapitał obrotowy dla BARWA SYSTEM SP. z o.o." został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania POPW.01.05.00. Dotacje na kapitał obrotowy.

 

Cel projektu:

Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowany efekt: utrzymanie ciągłości działalności przedsiębiorstwa w okresie 07-09.2020 r. w obliczu trudności finansowych, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

 

Wartość projektu: 307 497,36 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 307 497,36 zł